Loading

Organizace    Důvod změny
     
JAST s.r.o.      Pozastavení certifikátu systému managementu kvality   reg. č. 15032 vydaného dne 9. 9. 2021 z důvodu neprovedení pravidelného dozoru ke dni 1. 10. 2023
ALGON, pozemní stavby, s.r.o.   Zrušení certifikátů systému managementu kvality č. 35003 a systému environmentálního managementu č. 37003 ke dni 15. 12. 2023 z důvodu odstoupení od smlouvy.