Loading

Jsme nezávislá autorizovaná a akreditovaná organizace působící v oblastech:

- posuzování a certifikace shody řízení výroby;
- certifikace systémů managementu;
- certifikace výrobků;
- certifikace stavebních dodavatelů veřejných zakázek.

V těchto oborech působíme postupně od získání první akreditace certifikačního orgánu pro systém managementu jakosti v roce 1996.

Říká se o nás, že jsme jiní než ostatní. Zřejmě je to pravda, protože:

- Pro naše výkony používáme téměř výhradně vlastní kmenové zaměstnance, což nám umožňuje flexibilně reagovat na aktuální potřeby našich klientů.
- Nemůžeme se chlubit širokým okruhem akreditace „od jogurtu k reaktoru“, naopak jsme hrdi na úzký okruh akreditace, zaměřený na stavebnictví a příbuzné obory, kterému opravdu rozumíme, což nám umožňuje se v dané problematice velice dobře orientovat.
- Všechny naše výstupy jsou podloženy osvědčením o akreditaci, rozhodnutím o autorizaci či potvrzením o oprávnění a všichni naši auditoři jsou odborně způsobilí, tj. jsou certifikovaní k činnostem, které vykonávají.
- Byli jsme mezi prvními akceptovanými / pověřenými certifikačními orgány MD ČR pro ověřování plnění technických podmínek k zjištění kvality.
- Postupně jsme si vybudovali ustálený okruh přibližně sta klientů v České republice i na Slovensku. S většinou z nich spolupracujeme již od začátku naší činnosti. Právě tato dlouhodobá spolupráce nám umožňuje detailně poznat specifika činnosti našich jednotlivých klientů, audity cíleně vést k poskytování vysoké přidané hodnoty, a tím se podílet na dalším zlepšování.
- S výhodou navzájem využíváme poznatků z činnosti autorizované osoby / oznámeného subjektu a certifikačních orgánů. Jsme proto schopni optimalizací a plánováním více druhů auditů šetřit klientům čas i náklady.
- Jsme aktivní v tvorbě norem, naši pracovníci jsou zpracovateli řady českých technických norem a i v současné době se účastníme připomínkových řízení v rámci přejímání evropských norem i tvorby českých technických norem.
- Aktivně se účastníme tvorby a připomínkování rezortních předpisů.
- Účastníme se aktivit Komise koordinačního pracoviště a v rámci zaměření činnosti autorizované osoby / oznámeného subjektu spolupracujeme s příslušnými pracovními a sektorovými skupinami.
- Komunikujeme s profesními sdruženími, např. s Asociací akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), Sdružením pro výstavbu silnic Praha, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, Hospodářskou komorou ČR a dalšími.
- Neustále se vzděláváme, a to jak v oblasti akreditačního systému, tak i v oblasti legislativy a nových technologií. Nové poznatky bez zbytečných odkladů aplikujeme do svých postupů.
- Průběžně analyzujeme potřeby trhu a snažíme se předvídat potřeby našich klientů.

Toto jsou základní pilíře udržující a posilující důvěru zákazníků i dalších zúčastněných stran v serióznost aktivit celé naší společnosti.

Mimo výše uvedené jsme zvyklí pracovat ve vysokém nasazení a dodržování striktní nestrannosti při veškerých činnostech; maximální objektivita podložená relevantními důkazy a průběžná analýza informací za účelem eliminace možného střetu zájmu jsou pro nás samozřejmostí.