Loading

Leden 2024

Leden 2024

Dne 19. 12. 2023 byly Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu pod č. j. MD-43101/2023-930/2 schváleny TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací s účinností od 1. 1. 2024.

Současně byly zrušeny TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 1118/10-910-IPK1 ze dne 15. 12. 2010 s účinností od 1. 1. 2011.