Loading

Leden  2022

Leden 2022

Ke dni 1. 12. 2021 byla vydána revidovaná norma ČSN P 73 2404:2021 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace, která obsahuje doplňující informace pro použití normy ČSN EN 206+A2:2021 v České republice. Tato revidovaná norma nahrazuje zrušenou normu ČSN P 73 2404:2016 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace.

Ve Věstníku ÚNMZ číslo 2/2022 ze dne 8. 2. 2022 byla revidovaná norma ČSN P 73 2404:2021 vyhlášena jako určená, tzn. závazná pro posuzování shody výrobku „Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší“ (viz Příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) ve smyslu § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, které je nezbytné pro uvedení stanoveného výrobku na trh.

Od vyhlášení normy jako určené ve Věstníku ÚNMZ bylo stanoveno přechodné období v délce 12 měsíců, ve kterém v rámci pravidelných dohledů nad systémem řízení výroby (dále SŘV) provede autorizovaná osoba posouzení zapracování požadavků nové normy ČSN EN 206+A2:2021 a její doplňující normy ČSN P 73 2404:2021 do podmínek certifikovaného SŘV a v případě naplnění stanovených požadavků vydá aktualizovaný certifikát SŘV s odkazem na normu ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404:2021.

Výrobci, kteří budou mít zájem o aktualizaci stávajícího certifikátu podle normy ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404:2016 dříve, než je termín řádného dohledu, mohou požádat o provedení mimořádného dohledu.