Loading

Květen 2024

Květen 2024

Dne 1. 4. 2024 vyšla Změna Z1 k normě ČSN ISO 45001:2018 „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití“ (dále jen OHSMS), s účinností od 1. 5. 2024. Změna Z1 upravuje pouze název výše uvedené normy. Obsah normy se nemění. Nově bude odkaz na normu uváděn ve tvaru ČSN EN ISO 45001:2018 (národní verze), resp. EN ISO 45001:2023 (evropská verze).

Certifikáty OHSMS s novým názvem normy budou vydávány průběžně v rámci opakované certifikace a také pravidelných dozorů OHSMS.