Loading

Duben  2023

Duben 2023

K 1. 3. 2023 byla vydána revidovaná norma ČSN 73 6121:2023 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody s účinností od 1. 4. 2023, která obsahuje národní požadavky pro použití norem řady EN 13 108:2006/AC 2008 v České republice. Tato revidovaná norma nahrazuje zrušenou normu
ČSN 73 6121:2019 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.

Ve Věstníku ÚNMZ číslo 4/2023 ze dne 7. 4. 2023 byla revidovaná norma ČSN 73 6121:2023 vyhlášena jako určená, tzn. závazná pro posuzování shody výrobku „Asfaltové směsi - a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek“ – Asfaltový koberec otevřený (AKO) (viz Příloha č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) ve smyslu § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, které je nezbytné pro uvedení stanoveného výrobku na trh.

Z hlediska aplikace revidované normy ČSN 73 6121:2023 pro asfaltové směsi podle řady norem EN 13 108:2006/AC 2008 vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 17. 3. 2023 podrobný postup „Informace pro zhotovitele a projektanty - přechod na ČSN 73 6121:2023 a TKP 7:2023“ (č. j.: RSD-3225/2023-6).