Loading

Červenec  2022

Červenec 2022

Certifikační orgán č. 3031 pro certifikaci systémů managementu ke dni 19. 7. 2022 získal akreditaci pro certifikaci CSR podle revidované normy ČSN 01 0391:2021   Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) stanovil konec přechodného období pro certifikaci CSR podle výše uvedené revidované normy ke dni 31. 8. 2024.