Loading

Červen 2024

Červen 2024

Ke dni 1. 5. 2024 vyšla nová verze normy ČSN P 73 2404:2024 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace, s účinností od 1. 6. 2024. Současně s vydáním nové normy byla ukončena platnost stávající normy ČSN P 73 2404:2021 (ke dni 1. 6. 2024).

Nová norma ČSN P 73 2404:2024 není normou určenou, z toho důvodu bude postup posuzování shody a certifikace SŘV podle § 6 NV č. 163/2002 Sb., v platném znění, probíhat beze změny jako doposud podle určené platné normy ČSN EN 206+A2:2021 a určené zrušené normy ČSN P 73 2404:2021.