Loading

Certifikace

Certifikace

Jsme nezávislá autorizovaná a akreditovaná organizace působící v oblastech:

- posuzování a certifikace shody řízení výroby;
- certifikace systémů managementu;

Jsme nezávislá autorizovaná a akreditovaná organizace působící v oblastech:

- posuzování a certifikace shody řízení výroby SŘV;
- certifikace systémů managementu; QMS, OHSMS, EMS, CSR, odborná způsobilost podle MP SJ-PK (verze 2019) - Metodický pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací
- certifikace výrobků;
- certifikace stavebních dodavatelů veřejných zakázek SCSD.
- certifikace výrobků;
- certifikace stavebních dodavatelů veřejných zakázek.

Autorizovaná osoba č. AO 254

Oznámený subjekt NB 1951

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3031

Certifikační orgán pro výrobky a systém stavebních certifikovaných stavebních dodavatelů č. 3121

 

Autorizovaná osoba č. AO 254 a Oznámený subjekt NB 1951

- posuzování a certifikace shody řízení výroby stavebných výrobků

Kamenivo

Asfaltová pojiva

Emulze

Asfaltové směsi

Betonové směsi

Nátěry

Kalové vrstvy

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3031

- certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015

- certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015 a požadavků MP SJ-PK (verze 2019) - Metodický pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací

- certifikace systému managementu BOZP podle ČSN EN 45001:2018/ISO 45001:2018

- certifikace systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO14001:2016/EN ISO 14001:2015

- certifikace systému managementu společenské odpovědnosti podle ČSN 01 0391:2021

Certifikační orgán pro výrobky a systém stavebních certifikovaných stavebních dodavatelů č. 3121

- certifikace stavebních výrobků
- certifikace stavebních dodavatelů veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.