Loading

Březen 2024

Březen 2024

V únoru 2024 v rámci ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) vyšly dodatky (Amd) k normám ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Quality management systems — Requirements — Amendment 1: Climate action changes, ISO 14001:2015/Amd 1:2024 Environmental management systems — Requirements with guidance for use — Amendment 1: Climate action changes a ISO 45001:2018/Amd 1:2024 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use — Amendment 1: Climate action changes.

Výše uvedené dodatky (Amd) se týkají požadavku na zohlednění přístupu organizací ke změně klimatu a jsou zapracovány do čl. 4.1 a 4.2 norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.

Dodatky (Amd) v tuto chvíli ještě nejsou vydány ani v CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a podle České agentury pro standardizaci s.p.o. nebudou dodatky (Amd) vydány jako ČSN dříve než na podzim 2024.

V návaznosti na dodatky (Amd) nebudou vystavovány nové certifikáty QMS, EMS a OHSMS. Informaci o vydání dodatků (Amd) jako ČSN a o dalším postupu budeme dále zpřesňovat.